Pomimo tego iż Mac OS X umożliwia zakładanie kont dla różnych użytkowników komputera, to dostęp do danych z cudzego profilu nie jest zbyt trudny dla nawet przeciętnego użytkownika. Dlatego jeśli chce się naprawdę chronić swoje dane zaleca się je trzymać zawsze przy sobie np. na zaszyfrowanym pendrive lub stworzyć tajny dysk, do którego dostęp będzie możliwy dopiero po wprowadzeniu hasła. Jeśli wybierze się w dodatkowo silny skrypt szyfrujący, złamanie go a przez to uzyskanie dostępu do danych będzie bardzo trudne. 

Należy jednak pamiętać, że dane zapisane w takim katalogu mogą przepaść jeśli zapomnimy hasła. A ważne jest, żeby było ono jak najtrudniejsze do złamania. Wciąż najpopularniejszą metodą ataków jest atak psychologiczny polegający na odkryciu co może być hasłem. Należy więc unikać używania imion żony, dzieci, a najlepiej, żeby na hasło składały się cyfry w zastępstwie liter (np. zamiast E warto użyć 3, a zamiast B 8) co stanowczo utrudni uzyskanie dostępu. Im dłuższe hasło tym także odporniejsze na tzw. brutal atac, czyli złamanie hasła polegające na wpisywaniu przez komputer wszystkich możliwych jego kombinacji.

A oto jak stworzyć zaszyfrowany dysk: