zęsto mówi się o tym, iż mężczyźni nie dbają o siebie tak jak kobiety. Chociaż teza ta niejednokrotnie jest słuszna, to zwykle geneza tego problemu tkwi gdzie indziej, niż sądzi płeć piękna. Tak naprawdę wielu z nas, nie jest świadomych tego, co należy uznać za niepokojące, a który z objawów można zignorować. Dlatego też podjąłem się ciekawego testu wagi firmy Withings, która nie tylko prezentuje masę naszego ciała, ale też informuje o tym czy jest ono w bezpiecznej normie, oraz przenosi te informacje do smartphone, aby móc obserwować pomiary przeprowadzane w dłuższym czasie.