Przycinanie niepotrzebnych części fotografii to czynność, do której sporo osób używa dużego Photoshopa. Jest to jednak zupełnie niepotrzebne, gdyż opcję tę można spokojnie wykonać w programie Podgląd, który instalowany jest wraz z systemem OS X! Aby to zrobić należy uruchomić zdjęcie lub oraz który chcemy przyciąć w tym programie. Następnie należy za pomocą myszki lub trackpada zaznaczyć obszar, który chcemy,…