W pytaniach jakie często wpływają na platformę HelpMac Support często piszecie do nas o problemach, które rozwiązać może reinstalacja systemu OS X. Można to zrobić pobierając system w czasie instalacji, ale należy mieć świadomość, że w razie niepowodzenia takiego procesu, albo w przypadku gdyby była konieczne powtórne wgranie systemu trzeba będzie pobierać go ponownie. Dlatego lepiej zrobić to wcześniej, pobierając aktualną wersję…