OSX’owy Finder, w przeciwieństwie do microsoftowego Eksploratora Windows, oferuje bardzo sporą funkcjonalność. Od najnowszej wersji 10.9, można tworzyć nawet tagi dla plików, aby szybciej odnaleźć te aktualnie których potrzebujemy. Niestety, wciąż nie doczekał się on prostego panelu do łączności z serwerami FTP, oraz dwukolumnowego widoku, przydatnego podczas układania plików. Te braki, przyczyniły się do powstania szerokiej gamy zamienników klasycznego menadżera plików. Wśród nich wyróżnia się ForkLift, który zostaje aplikacją tygodnia!