Apple od lat przedstawia nowe metody migracji danych pomiędzy komputerami. Najpierw korporacja ta zaproponowała usługę Air Drop polegającej na łatwym, bezprzewodowym przesyłaniu plików pomiędzy sąsiednimi komputerami, a kolejno usługę iTunes Match za pomocą której można synchronizować zawartość nie tylko różnych komputerów, ale i urządzeń mobilnych. Wciąż jednak przenoszenie dużych baz danych tymi metodami jest kłopotliwe i pochłania wiele czasu. Z…