Google Mail

iOS

Moja przygoda z Mailbox

Mailbox jest jedną z tych niewielu aplikacji w AppStore, których nie można użytkować zaraz po zainstalowaniu na urządzeniu. Aby móc zacząć z niej korzystać należy sporo odczekać. Niestety przy tej kolejce, te z czasów komunizmu za chlebem, które zapewne pamiętają starsi użytkownicy, wydają...