Radio to z pewnością jedna z najstarszych wykorzystywanych w dalszym ciągu technologii. Pomimo wielu wynalazków, jakie powstały po zbudowaniu pierwszego radioodbiornika, stacje radiowe wciąż zabawiają słuchaczy na całym świecie. Wygląda na to, że poważna zmiana dopiero przed nimi, a może być nią przejście na sygnał cyfrowy i zakończenie nadawania fal analogowych. Czy jednak naprawdę tego potrzebujemy?