Z życia HelpMac.pl

HelpMac.pl otrzymał numer ISSN!

Z wielką radością chciałbym poinformować Was, Drodzy Czytelnicy, że serwis HelpMac.pl został wpisany do międzynarodowego systemu informacji o wydawnictwach ciągłych pod numerem ISSN 2300-4959. W świetle prawa  polskiego HelpMac.pl stał się czasopismem internetowym.  International Standard Serial Number, tj. Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa...